Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC)

1. Informaţii generale privind concedentul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Primaria COMUNA ŞICULA cu sediul în localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, cod poştal 317325, cod fiscal 3519046, telefon 0257.326.008, fax 0257.326.202, e-mail primariasicula@yahoo.com, primaria@sicula.ro, e-mail persoană de contact: rumane@sicula.ro.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii,:

Spaţiul compus din ateliere, în suprafaţă totală de 320 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1.250 mp, situat în comuna Şicula, nr. 656, judeţul Arad, aparţinând domeniului public al Primăriei comunei Şicula, cu destinaţia spaţiu producţie, număr C.F. 302773, număr cadastral 1019/18.19.20.21/2.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 118 din data de 25.10.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plăţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Resurse Umane, comuna Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, e-mail rumane@sicula.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Şicula.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.11.2021, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.12.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Şicula, localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.12.2021, ora 11.00, la Primăria comunei Şicula, localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, sala de şedinţe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios Administrativ şi fiscal a Tribunalului Arad, localitatea Arad, strada Bulevardul V. Milea nr. 2 , judeţul Arad, telefon 0374.491.086, fax 0257.256.484, e-mail tr-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.11.2021.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support