Anunț: Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

Se aduce la cunoștință proprietarilor de teren din sectoarele cadastrale 23, 28, 29 că s-au primit documentele tehnice spre publicare.
Perioada de publicare este de 60 de zile începând de la 7 iunie 2021 până la 5 august 2021.
Aceasta înseamnă că în această perioadă proprietarii/deținătorii de teren din aceste sectoare trebuie să se prezinte la primărie și să verifice corectitudinea întocmirii lucrării. Dacă încă mai sunt proprietari care au acte referitoare la teren, cum ar fi: acte de moștenire, partaje, sentințe judecătorești, acte de vânzare – cumpărare de mână, în această perioadă au posibilitatea să le depună în vederea scrierii cărților funciare conform acestora.
Denumirilea populare de aceste sectoare sunt:
S23 – Incinta SMA – Ațelhaz
S28 – Cânepiște, Vizeș, Jerac, Rauca, Ațelhaz
S29 – Râtul Sârbului, dulău 1, dulău 2, dulău 3 și Fânaț
Balta Crisi – dulău 1, dulău 2, dulău 3 și Fânaț

Vă mulțumim.

mai mult …

ANUNȚ

Vă facem cunoscut faptul că pe portalul ofical al MADR a definitivat cadrul legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă pentru perioada de tranziție către programarea 2023-2027.

Puteți consultat materialele disponbile în materie pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, făcând click pe link-ul de mai jos:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

mai mult …

Intabulare gratuită sectoare 9, 23, 28, 29

Se aduce la cunoștință proprietarilor de teren din sectoarele cadastrale 9, 23, 28, 29 de pe raza localităților Șicula și Chereluș, că începând cu data de 1 martie 2021 se pot depune documentele pentru intabularea gratuită în cartea funciară a terenului (sentințe judecătorești, certificate de moștenitor, acte de partaj, acte de vânzare cumpărare sau/și orice …

mai mult …

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC)

1. Informaţii generale privind concedentul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA ŞICULA cu sediul în localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, cod poştal 317325, cod fiscal 3519046, telefon 0257.326.008, fax 0257.326.202, e-mail primariasicula@yahoo.com, e-mail persoană de contact: achizitii@sicula.ro.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii,:

Spaţiul compus din imobil P+1 în suprafaţă de 1.180 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1.250 mp, situat în comuna Şicula, nr. 656, judeţul Arad, aparţinând domeniului public al Primăriei comunei Şicula, cu destinaţia spaţiu producţie, număr CF 302773, număr cadastral 1019/18.19.20.21/2.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din data de 13.01.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plăţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul Achiziţii Publice, e-mail achizitii@sicula.ro, comuna Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei/exemplar, achitat cu numerar la casieria Primăriei comunei Şicula.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.02.2021, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2021, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Şicula, localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.02.2021, ora 11.00, la Primăria comunei Şicula, localitatea Şicula, strada Principală nr. 200, judeţul Arad, sala de şedinţe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios Administrativ şi fiscal a Tribunalului Arad, localitatea Arad, strada Bulevardul V. Milea nr. 2 , judeţul Arad, telefon 0374.491.086, fax 0257.256.484, e-mail tr-arad@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.01.2021.

mai mult …

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support