Anunț: Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

Se aduce la cunoștință proprietarilor de teren din sectoarele cadastrale 23, 28, 29 că s-au primit documentele tehnice spre publicare.
Perioada de publicare este de 60 de zile începând de la 7 iunie 2021 până la 5 august 2021.
Aceasta înseamnă că în această perioadă proprietarii/deținătorii de teren din aceste sectoare trebuie să se prezinte la primărie și să verifice corectitudinea întocmirii lucrării. Dacă încă mai sunt proprietari care au acte referitoare la teren, cum ar fi: acte de moștenire, partaje, sentințe judecătorești, acte de vânzare – cumpărare de mână, în această perioadă au posibilitatea să le depună în vederea scrierii cărților funciare conform acestora.
Denumirilea populare de aceste sectoare sunt:
S23 – Incinta SMA – Ațelhaz
S28 – Cânepiște, Vizeș, Jerac, Rauca, Ațelhaz
S29 – Râtul Sârbului, dulău 1, dulău 2, dulău 3 și Fânaț
Balta Crisi – dulău 1, dulău 2, dulău 3 și Fânaț

Vă mulțumim.

mai mult …

ANUNȚ

Vă facem cunoscut faptul că pe portalul ofical al MADR a definitivat cadrul legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă pentru perioada de tranziție către programarea 2023-2027.

Puteți consultat materialele disponbile în materie pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, făcând click pe link-ul de mai jos:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

mai mult …

Intabulare gratuită sectoare 9, 23, 28, 29

Se aduce la cunoștință proprietarilor de teren din sectoarele cadastrale 9, 23, 28, 29 de pe raza localităților Șicula și Chereluș, că începând cu data de 1 martie 2021 se pot depune documentele pentru intabularea gratuită în cartea funciară a terenului (sentințe judecătorești, certificate de moștenitor, acte de partaj, acte de vânzare cumpărare sau/și orice …

mai mult …

Anunț

COMUNA SICULA titular al proiectului – infiintare distributie gaze naturale presiune medie in comuna $icula cu satele apartindtoare Sicula, Gurba Si Cherelus, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Infiintare distribulie gaze naturale presiune medie in comuna $icula cu satele apartinatoare Sicula, Gurba Si Cherelus, propus a fi amplasat ln localitatile Sicula, Gurba si Cherelus, jud. Arad.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8;00-16:30, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.apmar.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei dei incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

 

COMUNA SICULA comunicare decizie

mai mult …

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support